(گرڎ ڕوێ ڕۆجیار مزیۆ)

قوڵفوو بەرەی چەودیمەو و

دەنگوو دەسبەن و

تەنیایی دەسا چی‌دیمەو،

بابۆڵێوە وەرم زڕیێ و

ئەڎایێوە یەخە دڕیێ چوو دووراوە.


ناقڵۆکار و نزم، وەراوەرشەو بازجوو

سەوز

بەرز

بێ مدرامان

کۆساڵان و چنارەکێ، خیاڵاشنە.


هەڕەشێ

تەنافە و تەرسنای

پەلێ هاڵی و قەڵەمێ سفڵە سەروو مێزێوە

ئاویر، زوقم 

شیللاخ و شەڕ

چوار کوڵە کونجاو دەوریشنە،

قنج و حازر.

ونی و سیروان

مەرڎەی، وەڵات دلێ چەماشنە

بێدەنگ، خۆفناک، تووڕە و گردچێ!


لچ بە دڎانی مەزانۆ

چوارپایێوە بانگوو سەعبی

تاراننە ترازیۆ

چەنوو وەرکەوتەی و

هەراو پۆلێ قازی قوڵنگا،

داربەلوێ

زاگرۆسنە جە ئەڎا بۆ.


ئارگاو ١٤٠١

photo_٢٠٢٣-٠١-٢٣_٠٨-٣٣-٥٧

سەرنجێک بنوسن