١٥٠٠ تەقە

نزیک بانگی شەوانێک بوو. دوای چەن تەقە و وردە ڕەگبارێک، لەمسەر و ئەوسەری شارەوە، کتوپڕ ئێڵتیئی پەڕی. ھەموومان لە داخی نەمانی ئێڵتیئی، ھۆشمان بەلای نانی شێوانەوە نەمای چی، ھۆشمان بەلای بانگی مەلاڕەگباریشەوە نەما. خێرا بەسەر موبایلەکانمانەوە نوشتاینەوە و کەوتینە کایەکردن بە ئێڵتیئی، بە تریجی، بە ئێڵتیئی، بە تریجی… لەناکاو تریجی پڕی کرد بە دانەدانەماندا و کرماندینی، خواردینی. دیاربوو تەقەتەق ڕۆ دەچووین بە نێوان ددانە جیڕەکانی تریجیدا و لە قوڕگی قاوەیییەوە، بەر دەبووینەوە بۆ گەدەی، بۆ گورگ و گیپاڵی. لەوێشەوە بەرەو بۆگەن ڕێ دەکەوتین و خوا دەیزانێ کەی لەوسەری تریجییەوە، تەقەتەق وەدەر دەنرێینەوە، خوا دەزانێ ئەو تەقەتەقە بۆگەنە، کەنگێ دەبێتەوە شیاوی ئێڵتیئی، کە بۆ نموونە بتوانین چەنێک دوای ئەوە، ڕاپۆرتێکی ڕۆیتێرز بخوێنینەوە و بزانین: ئەو شەوە ھەزار و پێنج سەد کەڕەت، تەقاوین…

٢٠١٩